HomeNieuws500 jaar reformatie

500 jaar reformatie

Publicatiedatum: 16 nov. 2017

Algemene beschouwingen SGP bij de begroting 2018 - deel 1

500 jaar reformatie

Dit jaar mogen we herdenken dat 500 jaar geleden Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg sloeg. Dit was het begin van de reformatie. Luther vertaalde de Bijbel in de taal van het gewone volk. Daarmee legde hij een verbinding die zoek was geraakt. De Bijbelse normen en waarden zijn eeuwenlang ingeslepen in onze volksaard. Om de herinnering aan de reformatie levend te houden wil men in Elburg een reformatiemuseum starten. U begrijpt dat de SGP-fractie dit initiatief een warm hart toedraagt.

De reformatie leidde niet alleen tot andere inzichten op religieus gebied, maar ook tot de wording van ons land, aldus de NOS. Fier wappert de Gelderse vlag als symbool daarvan op het vernieuwde Huis der Provincie dat door de Koning onlangs werd heropend. Als SGP-fractie vinden we het een goede gedachte om ook de Nederlandse driekleur een plaats te geven in de Statenzaal.

 

Deel 2