HomeNieuwsProvincie stelt € 100.000 beschikbaar voor onderzoek bloedluis

Provincie stelt € 100.000 beschikbaar voor onderzoek bloedluis

Publicatiedatum: 11 okt. 2017

De provincie Gelderland stelt een bedrag van 100.000 euro beschikbaar voor wetenschappelijk praktijkonderzoek naar bestrijding van bloedluis bij kippen. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. Hiermee wordt gehoor gegeven aan het voorstel van ons-statenlid Bennie Wijnne, dat vorige week door een ruime meerderheid binnen de Provinciale Staten werd ondersteund.

Goed nieuws

Wetenschappelijk onderzoek moet, in samenspraak met de pluimveesector, meer informatie geven over onder meer preventie, monitoring en bestrijding van bloedluis, is de gedachte. ,,Goed nieuws", reageert Bennie Wijnne. ,,Dat onderzoek is overigens al gestart door Wageningen Universiteit. Heel mooi dat er extra geld voor is. Of het genoeg is durf ik niet te zeggen, maar alle beetjes helpen.''

De bestrijding van bloedluis in pluimveestallen staat nu extra in de belangstelling vanwege het fipronilschandaal. De verboden gifstof werd gebruikt om bloedluis te bestrijden, maar zorgde voor een catastrofe binnen de pluimveesector. Veel pluimveehouders zijn daardoor financieel gedupeerd omdat hun bedrijven op slot zitten. De pluimveehouders missen hierdoor al langere tijd inkomsten, maar hebben tegelijkertijd te maken met extra schoonmaak- en ruimingskosten, kosten voor bemonstering en testen en extra kosten voor de afvoer van mest.

,,Los van die dramatische situatie, moeten we ook aandacht hebben voor de achterliggende problematiek'', stelt Wijnne. ,,Bloedluis is een serieus probleem in de stallen, waar feitelijk geen goed middel tegen bestaat. Het onderzoek kan wellicht leiden tot alternatieve vormen van bestrijding, en dat komt ten goede aan dierenwelzijn.''

Het is te hopen dat het niet te laat is

Wijnne pleitte vorige week ook voor extra ondersteuning voor het Poultry Expertise Centre in Barneveld. ,,Ik verwacht dat Gedeputeerde Staten op een later moment ook met een voorstel komen om het PEC financieel te ondersteunen.'' Een ander voorstel van Wijnne om nogmaals aan te dringen op een noodfonds voor getroffen pluimveehouders haalde het vorige week niet. ,,Dat snap ik wel, want momenteel is er in Den Haag ook geen draagvlak voor, maar wellicht ontstaan hier op een later moment wel weer openingen, wanneer het nog lopende onderzoek van Winnie Sorgdrager over de fipronil-affaire is afgerond.'' De verwachting is dat de bevindingen eind dit jaar bekend worden gemaakt. ,,Het is te hopen dat het dan niet te laat is voor de pluimveehouders.''

Het besluit voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar bloedluisbestrijding - opgenomen in de zogeheten Agenda Vitaal Platteland - maakt deel uit van de begroting van de provincie voor volgend jaar. In die agenda is ook ruimte voor ondersteuning van onder meer het bevorderen van sojateelt in Gelderland, het versnellen van mestafzet en het verder uitbreiden van het project 'Boert Bewust'. Woensdag 8 november nemen de Provinciale Staten een besluit over deze begroting.