9 juli 2020

Aanbesteding busvervoerder Keolis ingetrokken

Vanaf december 2020 zou Keolis het busvervoer op de Veluwe gaan verzorgen. Helaas zijn er onregelmatigheden geconstateerd, waardoor de provincie de aanbesteding in moest trekken. Wat betekent dat voor de reizigers?

Bijdrage statenlid Evert Mulder:

“Door de reeds verleende concessie aan Keolis in te trekken, kiest het college niet voor de weg van de minste weerstand. Deze beslissing heeft enorme implicaties en zorgt voor veel extra werk, ook tijdens de recesperiode. Niettemin kan de SGP van harte instemmen met de keuze die door het college gemaakt is. Laten we er duidelijk over zijn dat het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie in een openbare aanbesteding niet wordt geaccepteerd en getolereerd. Voor de SGP weegt het belang voor de reizigers op de Veluwe zwaar. Wij willen GS er dan ook toe oproepen om er alles aan te doen dat de bussen ook na 13 december blijven rijden.

Er zal voortvarend moeten worden doorgepakt, ook tijdens het reces. Wij zien dan het definitieve besluit van het college en de verdere voorstellen voor de vervolgstappen tegemoet. En mocht het nodig zijn, dat we hiervoor als Staten tijdens het reces terug moeten komen, dan gaan we dat gewoon doen.”

Gedeputeerde Van der Meer gaf in zijn reactie naar de Staten aan er alles aan te zullen doen dat de bussen op de Veluwe in december gewoon rijden. Hij garandeerde in elk geval dat er bussen zouden rijden, maar kon niet beloven dat dit precies conform het huidige reisschema zou zijn.