Giften

Hartelijk bedankt voor uw steun!


Wij vragen om uw betrokkenheid in de komende periode en hopen dat deze allereerst blijkt uit uw gebed. Om de wijsheid van Hem te mogen begeren en
dat Hij Zijn zegen wil geven. Om het SGP-geluid de komende periode weer te kunnen uitdragen, hebben we een goede campagne nodig en dat kost geld. Daarom doen we een beroep op uw financiële bijdrage!

U kunt uw gift overmaken op bankrekening

NL44 RABO 0301 1518 65

ten name van S.G.P. Prov. Afd. Gelderland onder vermelding van ‘gift verkiezingen’ of maak gebruik van de QR-code.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.