28 mei 2020

Aandacht voor de verschillende Gelderse gebieden

Op 27 mei werd de stand van zaken van de Gebiedsagenda’s besproken. In zijn bijdrage gaf Bennie Wijnne namens de SGP o.a. aan blij te zijn met het ontwikkelen van een nieuwe gebiedsagenda voor de FruitDelta.

Bennie Wijnne: “Er gebeurt veel in de regio FruitDelta. Goed dat hier aandacht voor is en dit nu op de agenda wordt gezet”. Verder waardeert hij het opnemen van de regio Zwolle. “Dit kan een mooie impuls geven aan dit gebied en de samenwerking op de Noord-Veluwe”. Voor wat betreft de Achterhoek geeft hij aan dat dit een mooie regio is met een sterke samenwerking. Goed dat deze regio is beloond met een regiodeal. Een zorgelijke ontwikkeling betreft het aantal agrariërs dat stopt. Hoe houden we de Achterhoek leefbaar als veel agrariërs stoppen?