9 juli 2020

Aangekondigd vertrek Bennie Wijnne

Statenlid Bennie Wijnne is voorgedragen als wethouder in de gemeente Barneveld. Hij neemt daarom, als de benoeming doorgang vindt, begin oktober afscheid van de SGP Statenfractie. Gerrit Averesch neemt het stokje in de Staten van hem over.

Persbericht

Statenlid Bennie Wijnne is voorgedragen als wethouder in de gemeente Barneveld. Hij neemt, als de benoeming doorgang vindt, begin oktober afscheid van de SGP Statenfractie.

Fractievoorzitter Klaas Ruitenberg: ‘We zien hem niet graag gaan, Bennie was een welkome aanvulling in ons fractieteam. Met zijn financiële kennis en kennis van de landbouw leverde hij een waardevolle bijdrage. We zullen hem zeker missen’.

 

Gelukkig is er een opvolger gevonden. Bestuursvoorzitter Jan Top: ‘Gerrit Averesch uit Zelhem (Achterhoek) is bereid gevonden om de plaats van Wijnne in de Staten in te nemen.

Gerrit heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Hij is reeds 4 jaar bij onze fractie betrokken als fractievolger. We hebben er alle vertrouwen in dat de opvolging in goede handen is.’

Bennie Wijnne was vanaf 2016 Statenlid voor de SGP en daarvoor vanaf 2015 fractievolger. Voorafgaand hieraan was hij raadslid in Oldebroek en Barneveld. Hij gaat vanaf oktober aan de slag als wethouder in Barneveld, als opvolger van wethouder Aart de Kruijf.

Provinciaal bestuur en fractie danken Bennie Wijnne voor zijn inzet en wensen hem alle goeds en Gods zegen toe in zijn nieuwe rol in Barneveld. Tevens heten zij Gerrit Averesch van harte welkom en wensen hem veel succes en wijsheid in de Staten.