1 februari 2019

Aansluiting A1/A30

Aansluiting A1/A30

De Provinciale Staten van Gelderland hebben tijdens de vergadering van 30 januari met algemene stemmen het voorstel voor een bijdrage aan de aansluiting A1/A30 aangenomen.

Dat betekent dat er vanuit de provincie een bedrag van € 7,5 miljoen wordt gereserveerd voor het oplossing van dit verkeersknelpunt.

De SGP juicht dit van harte toe.