29 september 2021

Aardgasvrije wijken

Ook in Gelderland wordt er gekeken naar de energietransitie. Dit wordt op verschillende manieren vormgegeven. Één van deze vormen is het aanleggen van aardgasvrije wijken. Hierover werd tijdens de Statenvergadering van 29 september gesproken.

Lees hier de bijdrage van Evert Mulder:

Voorzitter,

In het kader van de energietransitie is het goed dat we als Nederland en als provincie Gelderland ons inzetten om het aardgasverbruik te verminderen. Dus in dat verband is het ook goed dat er in de vorm van Proeftuinen aardgasvrije wijken worden gerealiseerd. Echter, aardgasvrij is voor ons als SGP-fractie geen dogma; geen doel op zich. Het moet allemaal wel haalbaar en betaalbaar blijven.

En, om daar zicht op te krijgen, vinden wij het heel belangrijk dat de proeftuinen geëvalueerd worden. Er zijn in Gelderland inmiddels 10 aardgasvrije wijken in ontwikkeling, maar we hebben nog geen evaluatie gezien. Wij willen graag van de gedeputeerde horen wanneer we deze evaluatie mogen verwachten.