28 mei 2020

Actieplan wonen

 

Provinciale Staten heeft op 27 mei het Actieplan Wonen aangenomen. Dat betekent dat de provincie de woningbouw gaat versnellen, gericht op betaalbaarheid en flexibiliteit.

De SGP is hier blij mee. Evert Mulder: “een goed plan op een goed moment”.

Hij noemde in zijn bijdrage dat de woningnood in Gelderland hoog is. Gemeenten hebben moeite om voldoende snelheid in het bouwproces te brengen. Fijn dat dit actieplan er nu ligt. Hij vroeg aandacht voor enkele punten:

  • De gedefinieerde grens van een betaalbare koopwoning is vastgesteld op € 250.000,-. Dat is weliswaar al lager dan de landelijke grens, maar dit zal voor een aantal starters nog steeds te hoog zijn. Hij hoopt dat er ook mogelijkheden komen voor koopwoningen onder de € 200.000,-.
  • Hij benadrukt dat de regie voor woningbouw bij de regio’s en gemeenten moet blijven liggen.
  • Hij vraagt aandacht voor de huisvesting van arbeidsmigranten.