29 maart 2019

Afscheid H. Wobben

 

Afscheid H. Wobben 

Tijdens de voorjaarsvergadering van de Provinciale Afdeling Gelderland hebben we afscheid genomen van fractiesecretaris Henk Wobben.

Voorzitter Jan Top sprak de heer Wobben en zijn vrouw toe. Henk Wobben mocht 24 jaar lang de fractie met zeer veel inzet ondersteunen. En als het nodig was, nam hij zelf het initiatief om alles goed te laten verlopen.

Jan Top dankte Henk namens het bestuur voor het vele werk en overhandigde hem en zijn vrouw een blijk van waardering. De vergadering zong het echtpaar Wobben Psalm 121:4 toe. Daarna sprak Henk Wobben een dankwoord uit waarin hij terugblikte op de periode die achter ligt.

Hij memoreerde de diverse SGP-statenleden waarmee hij samengewerkt had, waarvan een aantal inmiddels niet meer in leven is. Tevens gaf hij aan dat het God is die de afgelopen jaren kracht en gezondheid gegeven heeft om het werk te kunnen en te mogen doen. Na de sluiting van de vergadering konden de aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje afscheid nemen van het echtpaar Wobben.

De fractie zelf organiseert op een later moment dit voorjaar nog een afscheid voor Henk Wobben.