14 mei 2020

Beëdiging Arnold Versteeg als fractievolger

 
Op woensdag 13 mei werd Arnold Versteeg in Arnhem beëdigd als fractievolger bij SGP Gelderland. Een bijzonder moment in een bijzondere tijd. We willen Arnold hiermee van harte feliciteren en wensen hem Gods zegen toe. 
 
Als fractievolger zal Arnold zich de komende tijd bezig houden met de dossiers: Toezicht gemeentefinanciën, Economie, Leefbaarheid, Cultuur en Water.