31 oktober 2019

Begroting 2020

De begrotingsbesprekingen zijn volop gaande. De SGP-Statenleden hebben tijdens de eerste overleggen hierover aandacht gevraagd voor diverse aspecten zoals het opstellen van een langetermijnvisie op het gebied van financiën, het bouwen van sociale huurwoningen, de verhouding tussen geld voor grote steden en de rest van Gelderland en een goed verdienmodel voor natuur inclusieve landbouw.

Op 13 november staat de integrale begroting geagendeerd voor de Statenvergadering.