15 november 2023

Begroting 2024

In de Statenvergadering van 8 november werd de begroting voor 2024 behandeld. Deze begrotingsbehandeling is een mooi moment om terug te kijken en vooruit te kijken. Gerrit Averesch, onze fractievoorzitter, sloot hierbij zijn bijdrage af met een gedeelte uit 1 Timotheüs 2 en verzekerde de Gelderse Staten ervan dat er - in de vele kerken die onze provincie rijk is - voor hen gebeden wordt!