28 september 2022

Behandeling Najaarsnota

Tijdens de Statenvergadering van 28 september werd de Najaarsnota behandeld. Namens de SGP-fractie legde Klaas Ruitenberg de vinger bij twee zaken die hem opvielen en waar hij een ander accent wilde leggen dan oorspronkelijk bedoeld…