9 juli 2020

Bereikbaar Gelderland

Verbinden, veranderen en vergroenen.

Dat zijn kernwoorden van de nieuwe visie voor een bereikbaar Gelderland. De SGP steunt de visie, maar heeft explicieter aandacht gevraagd voor het landelijk gebied en flexibiliteit.

Derhalve heeft de SGP enkele moties op dat gebied mede ingediend, die vervolgens ook aangenomen zijn.

De provincie heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuwe visie voor een bereikbaar Gelderland. Hier zijn veel partijen in de regio bij betrokken. Klaas Ruitenberg heeft namens de SGP zijn waardering uitgesproken richting de gedeputeerde voor deze integrale aanpak.