10 maart 2023

Bert-Jan Ruissen bezoekt Barneveld

BARNEVELD – Europarlementariër Bert-Jan Ruissen heeft vrijdag 3 maart, samen met provinciale SGP-kandidaten en -raadsleden een bezoek gebracht aan de gemeente Barneveld. Hij bezocht Moba in Barneveld en een gierzuiveringsinstallatie in Stroe. Beide bezoeken stonden in het teken van aandacht voor de agrarische sector.


Boeren zijn belangrijk!

‘De boeren zorgen voor ons voedsel, ze zijn daarom van levensbelang,’ aldus Ruissen. ‘Als politiek is het onze taak om te zorgen voor een goed verdienmodel en een goede toekomst voor de boeren. In regio Barneveld zijn veel boeren en bedrijven die ondernemen in de agrarische sector. Daar moeten we zuinig op zijn!’

 

Moba

Het Barneveldse bedrijf Moba is marktleider op het gebied van het sorteren van eieren. Wereldwijd worden er 1,3 miljard eieren per dag gesorteerd, daarvan gaan er 1 miljard door de machines van Moba. Bij Moba merken ze de effecten van de vogelgriep, maar ook van de stikstofcrisis: ‘We zijn als bedrijf de afgelopen jaren enorm gegroeid. Onze machines staan in zo’n 100 landen! De investeringsbereidheid wordt momenteel wel minder door wisselende prijzen vanwege onder andere de vogelgriep. Ook het stikstofbeleid heeft zijn invloed. Toch kunnen we blijven leveren. Mensen blijven eieren eten en die eieren moeten toch gesorteerd worden.’ Ook de zoektocht naar voldoende gekwalificeerd personeel blijft een enorme uitdaging. Statenlid Gerrit Averesch: ‘Het opleiden van voldoende werkkrachten is essentieel voor onze Gelderse bedrijven. Daarom steunen we als SGP initiatieven om vakbekwame mensen op te leiden voor bedrijven binnen de provincie! Zeker ook op het gebied van de agrarische sector.’


Gierzuiveringsinstallatie

Er wordt veel gesproken over de reductie van stikstof en daarbij wordt ook veel naar boeren gewezen. Een partij die zich dagelijks bezighoudt met deze reductie is Stichting Mestverwerking Stroe: ‘We hebben op verzoek van diverse kalverhouders een stichting opgezet, vanuit het waterschap, en vanaf 1996 zelfstandig. Kalverboeren uit de omgeving voeren hun mest aan, en bij onze installatie wordt de mest verwerkt. Hierbij wordt de ammoniak voor 50 procent uit de mest gehaald, en het restproduct wordt gebruikt in de landbouw.’ Bert-Jan Ruissen ziet hierin een belangrijke taak voor de Europese commissie: ‘We moeten de deuren zien te openen voor kunstmestvervangers. Dit is veel duurzamer dan het gebruik van kunstmest. Helaas is de commissie nog niet bereid dit te doen, maar de SGP blijft zich er voor inzetten!’

Afsluiting

Jan Top, fractievoorzitter van SGP Barneveld, is blij met de aandacht voor zijn gemeente en specifiek voor de agro-sector. ‘Als SGP zijn we vertegenwoordigd in alle bestuurslagen. Via de Europese, landelijke en provinciale SGP-fracties kunnen wij de Barneveldse belangen voor het voetlicht brengen. Zo zorgen wij dat de agrarische sector met alle gelieerde bedrijven ook buiten de gemeentegrenzen op de kaart staan. Op deze manier strijden wij samen met Statenleden, Kamerleden en onze vertegenwoordiging in het Europese Parlement voor een toekomst voor onze boeren, onze economie en ons buitengebied!’

 

Foto's: Anne-Sophie van der Linden