27 november 2019

Betrek boeren bij het vinden van oplossingen voor het stikstofprobleem

Zijn boeren het probleem of juist de oplossing?

Boeren zijn wel degelijk bereid om maatregelen te treffen, maar dat kost tijd én geld. En wat zou er eigenlijk gebeuren met Nederland als de boeren zouden verdwijnen?

Zomaar wat gedachten die op 25 november aan de orde kwamen in Nunspeet. Het zou even een ‘kort werkbezoek tussendoor’ zijn in het kader van de stikstofproblematiek. Maar het was gedegen voorbereid en strak gepland. Presentaties, stellingen, een rondritje, bezoek aan een boerenerf en gesprekken tussen de sector en de politiek. Dat waren de ingrediënten voor een geslaagde bijeenkomst met lokale en provinciale politici.

Laten we zuinig zijn op onze agrarische sector en gaan voor een eerlijke prijs voor hun producten. De oproep van deze middag was:

Betrek de agrarische sector bij het vinden van oplossingen voor het stikstofprobleem.

Een oproep die de SGP van harte ondersteunt.