15 januari 2020

Boeren in Oldebroek en Oosterwolde maken zich zorgen over knelgevallen

 

Op 21 december waren we als provinciale en gemeentelijke politici te gast op een boerenbedrijf in Oosterwolde. We gingen in gesprek met de Boerengroep Oldebroek over de stikstofproblematiek, naar aanleiding van de afspraken tussen Kabinet en Landbouwcollectief en de publicatie van de Gelderse beleidsregels voor in- en extern salderen.

Stikstofkringloop

In een eerste presentatie werden we bijgepraat over de stikstofkringloop. De inleider gaf blijk van grote deskundigheid, en liet zien dat ‘stikstof’ voor de landbouw een belangrijke meststof is. Daarna werd met name ingegaan op knelgevallen bij bedrijven die onder de PAS een vergunning hebben gekregen, die nu weer is vervallen. Daardoor geldt voor die bedrijven nu weer de situatie zoals deze was in 1994 als referentiepunt. En als er intussen allerlei emissiebeperkende maatregelen zijn genomen, valt er nu niets meer (intern) te salderen. Volgens de aanwezigen valt ongeveer 15% van de boerenbedrijven onder de knelgevallen. Daar moet dus oog voor zijn bij de provinciale uitwerking van de afspraken tussen Kabinet en Landbouwcollectief. We krijgen het advies mee om de adviseurs van de boeren te betrekken bij het in kaart brengen van de knelgevallen, en bij het zoeken naar oplossingen voor deze bedrijven.

Waardering voor de boer

Na de presentaties en de discussies daarover kregen de Statenfracties de gelegenheid een reactie te geven. Namens de SGP heb ik allereerst waardering uitgesproken voor de boeren, als producenten van ons voedsel. Tegelijkertijd hebben we als maatschappij ook verantwoordelijkheid voor Gods schepping (natuur en milieu). De boeren hebben er de afgelopen jaren al blijk van gegeven die verantwoordelijkheid te nemen. Daarom is het van belang dat nu ook andere sectoren bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek.

 

Evert Mulder