15 oktober 2019

Boerenprotest

Boerenprotest

Op 14 oktober kwamen boeren uit het hele land naar de provinciehuizen om daar hun ongerustheid en frustraties te uiten inzake het stikstofbeleid. Ook in Arnhem waren de boeren in groten getale met hun tractoren gekomen. Gelukkig verliep het protest rustig en werden de wegen niet geblokkeerd. 

SGP Statenlid Bennie Wijnne (die landbouw in zijn portefeuille heeft) ging met verschillende boeren in gesprek. De SGP begrijpt de zorg van de boeren. Statenlid Bennie Wijnne (SGP): “Wij staan voor een betrouwbare overheid, waar boeren van op aan moeten kunnen. Het innemen van vergunde ruimte is not done. En wanneer gaan we nu eens structureel de werkelijke stikstofdepositie meten? Beleid op basis van rekenmodellen waar nog te weinig wetenschappelijk bewijs voor is, is flinterdun.”

Ook vraagt hij aandacht voor handelsverdragen met landen waar een loopje genomen wordt met dierenwelzijn. “Onze boeren verdienen een eerlijke concurrentiepositie. Het is goed dat er nu samen met de sector gekeken wordt naar nieuwe beleidsregels. Wat ons betreft geen regels stapelen, maar innovaties faciliteren. Niet zwart maken, maar aanmoedigen. Samen de schouders eronder!”