27 mei 2019

Bomenkap in Gelderland, te rigoureus?

Bomenkap in Gelderland, te rigoureus?

Op verzoek van Forum voor Democratie en de SP debatteerden Provinciale Staten op 22 mei over de bomenkap in Gelderland. Is de huidige bomenkap, ook van gezonde bomen, echt noodzakelijk? Er werd een motie ingediend om na te gaan wat de gronden voor de huidige bomenkap zijn en of er ook alternatieve oplossingen zijn. Ook de SGP heeft deze motie gesteund.

Evert Mulder vroeg in zijn bijdrage aandacht voor het netto aantal bomen. We zien vaak alleen de grote bomen die gekapt worden, maar er worden ook veel jonge boompjes gepoot en die zien we gemakkelijk over het hoofd. Verder gaf hij aan dat er ook valide argumenten zijn voor het kappen van bomen: het maken van meubels bijvoorbeeld (circulaire economie). Of het terugbrengen van andere natuursoorten. Echter, het netto aantal bomen zou niet verminderd mogen worden. Hij vroeg derhalve de gedeputeerde of het netto aantal bomen in Gelderland daalt. Gedeputeerde Drenth antwoordde dat er inderdaad sprake is van een (lichte) daling van het aantal bomen in Gelderland. De motie werd vervolgens unaniem aangenomen.