13 december 2018

Brief aan de ledenraad van FrieslandCampina

Aan de ledenraad van FrieslandCampina,

te Amersfoort


Nunspeet, 12 december 2018

Geachte dames en heren,

In het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 8 december 2018 hebben wij kennis genomen van een artikel over FrieslandCampina en over de topzuivel lijn.
Aan de ene kant waarderen wij het als Gelderse SGP-Statenfractie dat u zich als FrieslandCampina inspant om het logistiek zo te organiseren dat de zondagsrust geëerbiedigd wordt voor diegenen die dat wensen.

Aan de andere kant vinden wij het te betreuren dat om deel te kunnen nemen aan de topzuivel lijn van FrieslandCampina de zondagsrust in deze niet meer geëerbiedigd wordt. Het ophalen van de melk op zondag is nu één van de verschillende criteria waaraan de leveranciers aan deze unieke melkstroom moeten voldoen. Terwijl dit geen criterium kan zijn als het gaat over duurzaamheid en kwaliteit.

Als Gelderse SGP-fractie willen wij in deze graag het gevoelen van onze agrarische achterban vertolken om het criterium over het leveren op zondag te heroverwegen. En hierdoor Gods heilige dag te eerbiedigen.

Tot nadere toelichting gaarne bereid.

Met vriendelijke groeten,

Dr. K. Ruitenberg,
voorzitter Gelderse Statenfractie

 
Secretariaat: Laan 83, 8071 JJ Nunspeet, sgp@ps.gelderland.nl