5 maart 2019

‘Briefje van Jan’

‘Briefje van Jan’

Statenlid Bennie Wijnne bracht op ludieke wijze de zorgen van de SGP inzake OnePlanet onder de aandacht en had daarmee de lachers op zijn hand in de Statenzaal. Hij noemde OnePlanet een mooi initiatief met veel kansen voor Gelderland. Echter, ook een heel duur initiatief waar de provincie 65 miljoen euro in steekt. Wijnne vroeg zich af of bedrijven, gemeenten, ministerie van Economische Zaken en Brussel hieraan ook niet kunnen bijbetalen. Hij had reeds wat conceptbrieven opgesteld die gedeputeerde Jan Markink zou kunnen gebruiken….

 

Geachte burgemeester, beste Rene, beste Ahmed,

Fijn dat u het OnePlanet initiatief zo warm ondersteunt. U wilt graag in gesprek over de verdere invulling. Omdat u graag mee wilt doen, nodigen wij u hartelijk uit voor een gesprek. Wij willen dan ook graag uw financiële bijdrage bespreken. Wij denken aan een bedrag van € 500.000 per jaar. Daarmee staan wij ten dienste aan 100 bedrijven in uw regio, hetgeen neerkomt om € 5.000 per bedrijf. Hartelijke groet, Jan

 

Of een briefje aan het ministerie van Economische Zaken:

Geachte excellentie, beste Eric,

Fijn dat u het OnePlanet initiatief toejuicht. Aangezien een van de maatschappelijke indicatoren “voedselvoorziening in de wereld”  is, stel ik je voor dat het ministerie van Economische Zaken jaarlijks een bedrag van 1 miljoen bijdraagt. Ik heb begrepen dat verzoeken om minder dan 1 miljoen bij jouw ministerie nauwelijks serieus in behandeling worden genomen.

Hartelijke groet, Jan

 Hij waagde zich zelfs aan het begin van een briefje naar Brussel….:

Beste Mark, wil jij nog wat geld bij Charles lospeuteren?  Of: Beste Mark, nu de afschaffing van de dividendbelasting niet doorgaat…

Hilariteit in de zaal was het gevolg. De SGP heeft het voorstel voor OnePlanet wel gesteund, mede omdat Gedeputeerde de toezegging deed dat ook financiële indicatoren deel uit maken van de evaluatie en dat Gedeputeerde Staten nadrukkelijk de vinger aan de pols houden en zullen proberen om de komende tijd ook elders fondsen te verwerven voor dit initiatief.

OnePlanet is de naam van het initiatief waarbij het onderzoekscentrum IMEC naar Gelderland wordt gehaald. Doel is om innovaties en wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar de praktijk waar de samenleving -bedrijven, overheden en het onderwijs- hun voordeel mee kunnen doen.