27 mei 2019

Coalitieakkoord Gelderland – met of zonder de SGP?

Coalitieakkoord Gelderland – met of zonder de SGP?

In alle stilte is de afgelopen weken gewerkt aan een coalitieakkoord voor de provincie Gelderland. Ook wij als SGP mochten daaraan een bijdrage leveren. We hebben het als bijzonder ervaren om op deze wijze een steentje bij te kunnen dragen aan de bestuurlijke koers van de provincie Gelderland. Hoewel we strikt genomen getalsmatig niet nodig waren, konden we toch een serieuze bijdrage leveren. We hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het coalitieakkoord, maar zetten daar als SGP onze handtekening niet onder. Wel hebben we getekend voor de samenwerkingsovereenkomst in de bijlage bij het coalitieakkoord, waarin dit nader wordt toegelicht:

Het coalitieakkoord Samen voor Gelderland is tot stand gekomen in onderhandeling met 6 fracties en is ondertekend door 5 fracties die het bestuur van Gelderland gaan vormen. In overeenstemming met de benoemde 5 fracties is afgesproken dat de SGP geen deel uit gaat maken van het te vormen college van Gedeputeerde Staten. De SGP verklaart komende periode in Provinciale Staten constructief samen te werken met deze 5 fracties. De SGP wil voor haar ideologische kwesties een eigenstandige afweging in Provinciale Staten kunnen blijven maken en dat respecteren de fracties die het bestuur van Gelderland gaan vormen.

Op deze manier kunnen we voluit blijven werken aan het uitdragen van onze principes binnen de Provinciale Staten van Gelderland.