14 december 2023

Constructief bezoek aan Nunspeet

Nunspeet -De Gelderse SGP-fractie bracht onlangs een constructief bezoek aan de gemeente Nunspeet, waarbij een volle dag werd besteed aan het verkennen van diverse interessante locaties en het bespreken van lokale aangelegenheden.


Bedrijvenstrip

Bij Bakker Piet, onder het genot van koffie, ontmoette de SGP-fractie het Nunspeetse college, bestaande uit burgemeester Celine Blom en diverse wethouders. Tijdens dit ontmoetingsmoment werden de plannen voor de bedrijvenstrip uitvoerig besproken. Met Fase 1, de voltooide rotonde, achter de rug, staat nu Fase 2 op de planning: de daadwerkelijke aanleg van de infrastructuur. Bijzondere aandacht werd besteed aan de dassenpopulatie, waarvoor specifieke tunnels en doorgangen zijn gecreëerd om hun vrije beweging te waarborgen. Het verplaatsen van Elspeetse ondernemers naar de rand van het dorp zal niet alleen zorgen voor een betere doorstroming, maar ook ruimte bieden voor woningbouw in het centrum.

Rotonde Halfweg

Een bezoek aan de kruising Nunspeet/Elspeet/Vierhouten/Stakenberg stond eveneens op de agenda. De gemeente Nunspeet heeft plannen om een rotonde aan te leggen bij Halfweg, waarvoor reeds financiële middelen zijn gereserveerd. Het benodigde bedrag, inclusief de begrote linksaffer, is beschikbaar gesteld. Gedeputeerde Ruitenberg heeft tijdens de laatste oordeelsvorming bevestigd dat het project doorgang zal vinden, tot tevredenheid van het Nunspeetse college.

Ganzenoverlast

Bij melkveehouder Jaap Vlijm kreeg de fractie een inkijkje in de overlast die ganzen veroorzaken voor zijn bedrijf. Naast het kaalvreten van zijn weiland en het vervuilen van de sloten, bleek ook het water bij het recreatiestrand ernstig vervuild. Gerrit Averesch pleit voor een bredere aanpak van dit probleem en onderzoekt de mogelijkheden voor een algemeen beleid om ganzenoverlast aan te pakken. De dag werd op een informele wijze afgesloten met een barbecue bij Harm Jan thuis, waar we als fractie het politieke jaar gezellig konden afsluiten.