27 mei 2019

Criminaliteit door dierenactivisten…. dierenvrienden??

Criminaliteit door dierenactivisten…. dierenvrienden??

Het was volop in het nieuws: de inval door dierenactivisten bij een boerenbedrijf in Boxtel. In de Gelderse Staten vroeg 50plus hier een debat voor aan. Hoe kunnen we dergelijke misstanden in Gelderland voorkomen en aanpakken en de veiligheid van onze agrariërs en burgers waarborgen?  Bennie Wijnne reageerde namens de SGP. Hij gaf aan dat de kwestie in Boxtel diep ingegrepen heeft bij veel boerengezinnen. In de eerste plaats bij betrokkenen, maar ook andere boeren voelen zich onveilig op hun eigen erf door deze rondtrekkende criminelen.

De SGP vindt dat ieder zich veilig moet kunnen voelen in Gelderland. En dit soort geradicaliseerde mensen die zich met geweld toegang verschaffen tot stallen met als gevolg o.a. extra sterfte bij biggen, kun je met de beste wil van de wereld geen dierenvrienden noemen. Als je werkelijk wilt kijken bij boerenbedrijven, kun je gewoon een afspraak maken en dan ben je bij 95% van de boeren van harte welkom.

Hij pleitte voor een gezamenlijk statement als steun voor de boeren. De SGP is dan ook blij met de toezegging van de commissaris van de koning, dhr. Berends, om het statement voor veiligheid van burgers en boeren bij de regionale veiligheidsdriehoek onder de aandacht te brengen.