7 februari 2024

Cultuurbarbaar

Column Harm Jan Polinder

Binnen de SGP-fractie ben ik de ‘cultuurbarbaar’, of wat vriendelijker gezegd: woordvoerder erfgoed & cultuur. Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben wij erop ingezet dat erfgoed weer vóór cultuur komt. Ik zie het als onze dure plicht om onze historische schatten weer te omarmen en te koesteren. Als SGP worden we vaak bestempeld als cultuurbarbaren omdat we zo vasthouden aan ons erfgoed, terwijl we maar weinig op hebben met moderne cultuuruitingen. Maar laten we eerlijk zijn, wat is cultuur zonder erfgoed? Het is als een huis zonder fundament en een identiteit zonder geschiedenis.

Erfgoed is een belangrijke wortel van onze cultuur, de voedingsbodem ervan. Het zijn de oude kerken die ons herinneren aan onze religieuze tradities, de historische gebouwen die ons vertellen over onze architecturale erfenis, de ambachten die ons laten zien hoe onze voorouders leefden en werkten. Het zijn de verhalen van onze voorouders die ons verbinden met onze roots en ons helpen begrijpen wie we zijn en waar we vandaan komen.

Maar daar stopt het voor ons als SGP niet. Want we mogen nog een spade dieper graven. Het is onze geschiedenis en ons erfgoed waarin talrijke schatten te vinden zijn die ons laten zien hoe groot de trouw van onze goede God is voor deze wereld, voor ons land en onze provincie. Erfgoed biedt ons dát anker (Anker!) in een tijd van constante beweging en verandering. Het herinnert ons eraan dat ons christelijke geloof tijdloos is, dat waarden en tradities het waard zijn om vast te houden, juist als de wereld om ons heen verandert.

Dus laten we ons erfgoed weer vooropstellen, het koesteren en beschermen voor de toekomst. Laten we dankbaar zijn voor onze geschiedenis en onze tradities. En laten we ervoor zorgen dat ze niet verloren gaan in de vaart der volkeren. Want uiteindelijk herinneren ze ons aan hét Fundament van al het leven. Ons erfgoed is in die zin een onmisbaar kompas dat ons de weg wijst voor de toekomst. Ik zie het als een taak voor onze fractie zelf voortdurend in die spiegel te kijken en die spiegel in de Staten anderen voor te houden.

Harm Jan Polinder