27 november 2019

De Gelderse begroting

‘De provincie Gelderland is rijk genoeg, dus die hoeft niet zo nauw te kijken’. Een uitspraak die vaak gehoord wordt. Feitelijk is het beeld wat genuanceerder. Dat liet ook de begroting voor 2020 zien.

Vertrouwen

Tijdens de bespreking ervan in de Staten vroeg fractievoorzitter Klaas Ruitenberg met name aandacht voor het woord ‘vertrouwen’. Daar ontbreekt het de laatste tijd nogal eens aan bijvoorbeeld door de regeldrift van de overheid, de onrust over stikstofrekenmodellen, de onduidelijkheid over PFAS-normen, maar ook over de zelfstandigheid van een aantal Gelderse gemeenten. Aan het slot van zijn bijdrage wenste Klaas Ruitenberg het college van Gedeputeerde Staten en alle betrokkenen het door koning Salomo genoemde vertrouwen uit Spreuken: ‘Die op het woord verstandig let, zal het goede vinden; en die op den HEERE vertrouwt, is welgelukzalig’.

De SGP heeft ingestemd met de begroting, zij het dat een stemverklaring werd afgegeven dat we vanuit onze identiteit niet alle onderdelen van de begroting kunnen steunen.