22 december 2021

De Rijnbrug: verbreden is nodig!

Op 8 december spraken we met de SGP-fracties uit Rhenen en Neder-Betuwe over de mogelijke verbreding van de Rijnbrug. Ook namen we als fractie een kijkje bij deze brug om de verkeerssituatie daar ‘in het echt’ te zien.


OPHEUSDEN – De Rijnbrug is al jaren de oorzaak van veel verkeersvertraging in de regio Rhenen-Kesteren-Opheusden. Daarom is in het coalitieakkoord afgesproken dat deze brug verbreed moet worden. Toch liet Gedeputeerde Staten weten hiervan af te zien. Statenlid Gerrit Averesch (SGP) begrijpt dit niet: 'Dit is cruciaal voor de inwoners en de economische ontwikkelingen in de regio. Laten we als provincie onze belofte waarmaken'.

Allereerst constateert de SGP dat er geen invulling gegeven wordt aan het coalitieakkoord waar deze verbreding expliciet in afgesproken is. Naast deze constatering lezen en horen we een sterk en eenduidig signaal uit de regio. Een signaal dat duidelijk maakt dat verbreding van deze brug (en aansluitend wegvak) cruciaal is voor de economische ontwikkelingen in de regio. Ook is deze verbreding noodzakelijk voor een forse afname van de filedruk op de N233. De staat van de brug is ook onzeker, het is onduidelijk of de brug het in deze staat nog lang kan volhouden.

Op 8 december bracht de fractie van de SGP een bezoek aan de regio, en werd gesproken met verschillende raadsleden en wethouders over deze situatie, en het signaal was zeer duidelijk. Zowel vanuit gemeente Neder-Betuwe, als gemeente Rhenen en de Regio FoodValley klinkt het: 'Die verbreding is echt hard nodig!' Ook is er veel onbegrip over het besluit van GS om de verbreding niet door te laten gaan terwijl deze wel was beloofd in het coalitieakkoord. Hierover verbaast Gerrit Averesch zich: ‘We zijn als Gelderland de rijkste provincie. De coalitie heeft een knelpunt gesignaleerd, en daarover de belofte gedaan om dit aan te passen, maar komt die belofte nu niet na. Dat is gewoon niet uit te leggen aan de inwoners van deze regio!’

Omdat de fractie van de SGP pleit vóór de verbreding van de Rijnbrug diende Averesch schriftelijke vragen in, waarin hij de gedeputeerde vraagt om opheldering over dit besluit. Ook vraagt hij naar de mogelijkheden om andere projecten (tijdelijk) stil te leggen, en de Rijnbrug voorrang te verlenen. Naast de inhoudelijke vragen vraagt ook het verbreken van de afspraak uit het coalitieakkoord nog om opheldering, zeker omdat de regio nadrukkelijk vraagt om de verbreding. Averesch: ‘De verstedelijkingsopgave, het bouwen van voldoende woningen in Gelderland, mag niet gehinderd worden door een gebrek aan goede infrastructuur. Deze regionale ontwikkeling vereist simpelweg een verbrede Rijnbrug. Helaas is het belang van de burger in de regio dit bedrag kennelijk niet waard. Er staan verschillende andere projecten in de steigers, die op minder draagvlak kunnen rekenen dan dit project. Ik wil GS toch dringend verzoeken hun standpunt in deze kwestie eens te heroverwegen!’

Foto’s: Anne-Sophie van der Linden