16 november 2022

De wolf

Een titel waardoor bijna iedereen gaat lezen, toch? Het is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. De provincie Gelderland wil de wolf schuw maken middels een paintballgeweer. Maar dit dossier vraagt niet om alleen maar kortetermijnoplossingen, maar op een bredere visie.

Lees hier wat Gerrit Averesch vindt van de wolf in Gelderland:

De SGP is vanaf het begin duidelijk geweest: het is goed dat de wolf er is, maar er kan en mag geen overlast door ontstaan. Als dat gebeurt, moet er actief beheerd kunnen worden op de populatie. Dat werd beperkt door de bescherming van de wolf die zo’n actief beheer niet mogelijk maakt.

Men stelt zelfs dat verstorende factoren die de vestiging van de wolf belemmeren actief moeten worden weggenomen. Lees: bossen op slot, geen mensen of vee in het territorium van de wolf. Iedereen begrijpt dat dit in Nederland niet mogelijk is. Helaas is dat begrip niet overal doorgedrongen en groeperingen die de natuur als hoogste goed zien, blijven strijden om de wolf ruim baan te geven.

De SGP in Gelderland heeft hier al actief vragen over gesteld en het debat gevoerd. In een ‘aangeharkt land’ als het onze is natuur al bijna een relatief begrip dat in geen verhouding meer staat tot hoe Nederland ooit was. En in het verlengde daarvan: welke flora en fauna hoort daar dan bij.

Toen de wolf in ons land was verdreven (laatste wolf is in 1898 gezien) had Nederland 5 miljoen inwoners. Inmiddels zijn dat er ca. 17,5 miljoen. Als toentertijd bij 5 miljoen inwoners de wolf al werd verdreven, hoe relevant is het dan nu? Niet omdat we de wolf geen leefgebied gunnen, moor omdat we zowel de wolf áls de mens een goed leefgebied gunnen. En om die leefgebieden nu te gaan ‘bewaken’ met een paintballgeweer lijkt ook een welhaast lachwekkend stapje in de zoektocht naar actief beheer. Even een gedachte: zouden schapen beter opletten als dat paintballetje fluorescerende verf zou bevatten zodat er soort ‘glow-in-the-dark’ wolf zou rondlopen? Zouden er dan ook filmpjes opduiken van nachtelijke wandelaars/fietsers die worden achtervolgd door een spookachtig verlichte wolf? Volgens mij nemen we de aanwezigheid van de wolf dan niet serieus in dichtbevolkt gebied en ook niet als prachtig geschapen dier.

Voor- en tegenstanders van de wolf lijken nu ook wat selectief te winkelen in diverse onderzoeken. Is de wolf nu wel of niet goed voor de biodiversiteit? Laten we helder zijn: de biodiversiteit verandert wel, maar is dat dan goed of slecht? Het lijkt erop dat de wolf een soort polariserend effect heeft. Een soort indicator of het goed of slecht met de natuur gaat. Dat is natuurlijk niet zo, het is altijd een samenhang van factoren, zoals ook de beschikbaarheid van voedsel. En laten we eerlijk zijn: voor de wolf is Nederland een uitgebreid buffet met een diversiteit aan hapjes. Ook zouden er nog mee kunnen leven als een wolf af en toe één schaap zou nemen en die helemaal op zou eten, maar dat gebeurt niet. De wolf doodt er velen om daarvan slechts een klein deel te gebruiken als maaltijd. En dat is natuurlijk een groot deel van de pijn die de schapenhouder voelt. Het verdriet om het lijden en de dood van de dieren (en geloof me, dat is er ook bij grootschaliger dierenhouders), maar ook om de financiële consequenties.

Wij hebben als mensen de Bijbelse opdracht goed voor de schepping (dus de hele aarde) te zorgen. Volgens de SGP Gelderland hoort daar ook bij dat je actief die balans tussen veiligheid, wenselijkheid en leefbaarheid bewaakt. In het belang van zowel mens als wolf dier.

Bekijk ook de bijdrage van Gerrit aan het programma EenVandaag: