28 februari 2022

De wolf in Gelderland

Boeren in onze provincie krijgen steeds meer last van de wolf. En helaas zijn de schadevergoedingen hiervoor niet goed op orde. Fractievolger Arnold Versteeg ging bij een (gestopte) schapenboer op werkbezoek om met hem te praten over zijn situatie.


PUTTEN - Vandaag brachten raadsleden Marina Lanting en Hans de Boer van de lokale ChristenUnie/SGP samen met Statenleden Freek Rebel en Arnold Versteeg van de provinciale ChristenUnie en SGP een bezoek aan de Puttense boer Gerrit Koopman.

De reden van het bezoek is de aanval van de wolf van 13 januari jongstleden. In de nacht is de wolf langs gekomen en heeft 8 schapen doodgebeten. Naar aanleiding van deze aanval is Gerrit Koopman gestopt met het houden van schapen. Naast het fysieke leed is het ook een persoonlijk ingrijpende gebeurtenis geweest.

Boer Koopman begon met het houden van schapen, naast de melkveehouderij die hij runt. De schapen stonden in de winter buiten zodat het land goed blijft. Er is nog geen vergoeding uitgekeerd en het is ook niet zeker dat dat gaat gebeuren. Maar dat is niet de belangrijkste reden om met het houden van schapen te stoppen: hij kon het idee van nog een aanval van een wolf op zijn schapen niet verdragen.  


“De leefgebieden van de wolf zijn ondertussen achterhaald. Er zijn nu zoveel wolven in Gelderland, ook buiten het toegewezen leefgebied, dat we het huidige beleid aan moeten passen”, vertelt ChristenUnie-Statenlid Freek Rebel. Marina Lanting vult aan: “De wolf gaat over meer dan alleen natuurbeleid. Dit heeft ook grote impact op de lokale boeren. Goed om dit indrukwekkende verhaal van boer Koopman te horen. Arnold Versteeg, fractievolger voor de Gelderse SGP is van mening dat beleid om tot daadwerkelijk beheer van de wolf te komen noodzakelijk is alsmede een ruimhartige regeling voor boeren die gedupeerd zijn en worden.

Om deze redenen heeft Rebel mede namens de provinciale ChristenUnie een agenda verzoek ingediend om juist over deze zaak en andere incidenten die buiten het toegewezen leefgebied van de wolf plaatsvinden te spreken. Het Statenlid hoopt dat door het gesprek open te blijven voeren er een debat ontstaat over de wolf, waarbij er nuchter en met feiten naar de aanwezigheid van de wolf en zijn plek in het ecosysteem en onze samenleving gekeken kan worden.