23 februari 2022

Debat over de Rijnbrug

Op 23 februari werd het voorstel om te stoppen met het project ‘verbreding Rijnbrug’ besproken in de Provinciale Staten. Statenlid Gerrit Averesch diende hierbij een motie en een amendement (dat een meerderheid kreeg) in, en vertelde waarom hij juist wél pleit voor de verbreding van deze brug.

KESTEREN/ARNHEM – De Staten van Gelderland hebben vandaag definitief besloten dat er geen extra geld komt om de Rijnbrug te verbreden. De komende maanden wordt duidelijk of dit geld via een andere weg beschikbaar komt. Gerrit Averesch (SGP): ‘We betreuren dit besluit, we willen toch wel heel graag dat er een verbrede brug komt.’

Toch is er ook nog goed nieuws. Dankzij het amendement van de SGP blijft de 40 miljoen die al gereserveerd was voor dit project beschikbaar. Op deze manier blijft ook de noodzaak om een oplossing te vinden voor het fileprobleem in de regio actueel. In een eerder stadium wilde Provincie Gelderland het beschikbare geld gebruiken voor andere oplossingen die de druk op de N233 en de brug te verlichten, zoals het stimuleren van het openbaar vervoer en het gebruik van de fiets. Maar ook dit gaat niet gebeuren, het geld mag niet alleen voor andere oplossingen, maar ook voor de verbreding van de brug worden gebuikt hoewel besloten is met het project te stoppen. Tot aan de zomer volgen nog extra onderzoeken of er toch niet andere oplossingen zijn om de verkeersdrukte rond Rhenen en Kesteren op te lossen.

Tijdens de Statenvergadering legde Averesch nog maar eens uit waarom de brug zo belangrijk is: ‘Het is een levensader van de regio. De brug is de verbinding tussen twee provincies. Het is de enige brug tussen de A50 en de A27, waar de Rijn de Lek wordt. Dat is bijna half Nederland. Het is een brug waar al jaren een file staat van ondernemers, van regiobewoners, mensen die naar werk willen, of hun kinderen naar school willen brengen. De brug die destijds door een initiatief van de SGP werd geagendeerd, wordt er nu vanwege het geld weer afgehaald.’ Volgens Averesch is het probleem wat nu niet aangepakt wordt groter dan het tekort aan geld wat de provincie nu heeft: ‘Bij welk bedrag mag je zeggen: Afspraak is geen afspraak meer? De SGP wil dat de provincie haar woord houdt, en betrouwbaar blijft.’

Lijsttrekker van SGP Rhenen, Bart van de Tang, liet op Twitter ook al zijn ongenoegen blijken over het schrappen van de verbreding van de Rijnbrug: ‘Afspraak is dus geen afspraak in Gelderland: schadelijk voor het overheidsvertrouwen. Uitdaging voor Provincie Gelderland om vertrouwen te herstellen en deze nieuwe vertraging te verantwoorden.’ Toch ziet hij ook een lichtpuntje: Het geld blijft, dankzij de inspanning van de SGP, behouden voor de oplossing van het probleem in de regio.

 

 

 

Foto’s: Anne-Sophie van der Linden