29 april 2020

Droom Klaas Ruitenberg voor het ‘nieuwe normaal’

“Een wereld op hol,
kwam knarsend tot stilstand”.

Klaas Ruitenberg citeerde tijdens zijn bijdrage in het debat over de Gelderse aanpak van COVID-19 bovenstaande regels van de Goudse stadsdichter.

Klaas Ruitenberg: “Waar zijn we allemaal druk mee geweest? Er moet nu een vervolg aan gegeven worden. Het is goed dat met het voorstel van het college dat er nu ligt, de acute nood gelenigd wordt. Wij steunen dat als SGP.”

Verder vroeg hij aandacht voor de volgende zaken:

  • Door globalisering hebben we niet alles zelf meer in huis. We moeten goed nadenken wat we zelf wél zouden kunnen, in eigen land, in eigen provincie.
  • Er is voldoende voedsel nodig in onze eigen provincie. Het is schrijnend dat we enerzijds voedsel tekort hebben en anderzijds voedsel weggegooid moet worden.
  • Hij pleitte voor het waar mogelijk naar voren halen van woningbouwprojecten en infrastructuurprojecten.

Hij besloot zijn bijdrage met zijn droom voor het ‘nieuwe normaal’: een samenleving waar Gods Woord weer als uitgangspunt genomen wordt.  Als we die norm hanteren, krijgen we een samenleving die goed is voor iedereen!