29 oktober 2019

Drugsafval: het blijft opletten geblazen

In toenemende mate worden in Gelderland dumpingen van drugsafval aangetroffen. In de natuur, maar ook bijvoorbeeld bij boeren.

Voldoende handhavers

Het was één van de onderwerpen die op 16 oktober bij het bezoek aan de Tweede Kamerfractie aan de orde kwam. De SGP pleit voor voldoende handhavers op het platteland. Een optimale samenwerking tussen verschillende partijen is ook van belang.

En de kosten voor het opruimen?

Die zijn wat de SGP betreft voor de overheid, voor zover ze niet verhaald kunnen worden op de daders.