8 juli 2019

Een bijzonder coalitieakkoord

Een bijzonder coalitieakkoord

Het Gelders coalitieakkoord is voor de SGP best bijzonder.

Bijzonder omdat we daar als SGP een bijdrage aan mochten leveren, maar er geen handtekening onder gezet hebben, waardoor we onze handen vrij hebben om op principiële punten ons eigen geluid te laten horen. Wel tekenden we de samenwerkingsovereenkomst. Al met al een unieke situatie.

Bij de bespreking van het akkoord in de Staten memoreerde Klaas Ruitenberg de goede sfeer tijdens de onderhandelingen. Hij wenste de partijen een goede samenwerking toe in voortzetting van deze sfeer. Verder is de SGP blij dat het coalitieakkoord niet dichtgetimmerd is. Er zit ruimte in, die de komende tijd gezamenlijk kan worden ingevuld. Wat de SGP ook toejuicht is het feit dat er halverwege de periode van 4 jaar een tussenevaluatie plaatsvindt, waarbij gekeken wordt of we de juiste koers varen.

Samen voor Gelderland. De SGP hoopt hier samen met de andere partijen de komende periode hard aan te mogen werken.