29 april 2019

Eerste Statenvergadering nieuwe periode

 

Eerste Statenvergadering nieuwe periode

Op 24 april vergaderden de Provinciale Staten van Gelderland voor het eerst in de nieuwe samenstelling.

Voor de meesten even wennen aan een andere plek in de zaal. De agendapunten zijn merendeels procedureel van aard. Enkele nieuwe Statenleden worden geïnstalleerd, er worden plaatsvervangend voorzitters gekozen en afgevaardigden voor diverse commissies. Onze fractievoorzitter, Klaas Ruitenberg, wordt gekozen tot derde plaatsvervanger voorzitter Provinciale Staten.

Ook inhoudelijk gaan de Staten aan de slag. Er wordt gedebatteerd en gestemd over een nieuwe werkwijze en op verzoek van de ChristenUnie volgt een debat over vliegveld Lelystad.

Ruim voor 13.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. De spits is eraf, we hopen op een goede samenwerking de komende periode.