30 juni 2021

Einde geitenstop nog niet in zicht

Diverse keren werd afgelopen maand gesproken over het moratorium voor geitenhouderijen, in de volksmond ‘geitenstop’ genoemd. Diverse insprekers lieten van zich horen. Gerrit Averesch pleitte namens de SGP voor een roadmap met perspectief voor de sector. Dat haalde het niet. Wel deed gedeputeerde Drenth de toezegging om de druk op de voortgang van het onderzoek te verhogen én komt hij aan het einde van het jaar met cijfers omtrent de stand van zaken.


Lees hier de bijdrage van Gerrit Averesch:Dank u voorzitter,

Als eerste heb ik toch de behoefte te reageren op een signaal uit de media “dat Gelderland van het moratorium af wil." Dat is, wat de SGP betreft niet het doel. Hooguit een mogelijk gevolg.

Wat de SGP wél wil is een perspectief. Zowel voor de sector die al 4 jaar op slot zit als voor omwonenden die zorgen over gezondheid hebben. Het verlengen van de onderzoeksperiode VGO III tot eind 2024 is voor de SGP een zorgelijk signaal. Zonder perspectief er een paar jaar moratorium bij. Dat kan toch de bedoeling niet zijn?
Voordat de SGP over een oplossingsrichting spreekt wil ik ook onze zorg uiten over de rol van het RIVM. Kennelijk is de urgentie niet doorgedrongen. Veel omwonenden worden uitgesloten en huisartsen doen mee op basis van vrijwilligheid. Door het bijzonder lage aantal longontstekingen (nota bene de oorzaak een moratorium in te stellen) kunnen niet voldoende patiënten gevonden worden om een causaal verband aan te tonen.

Veel geitenproducten komen nu uit het buitenland. Door het moratorium beïnvloeden we marktwerking, de sector heeft echt ruimte nodig. De SGP zou graag van de gedeputeerde horen of ook hij zowel omwonenden als de sector duidelijkheid wil geven.
LTO is bezig met een sectorplan. Dat zal over ca. 2 jaar startklaar zijn. Ook heeft de sector een belang te kunnen schakelen naar dat plan toe.
Geen van ons weet hoe het VGOIII zal verlopen. De onduidelijkheid en zorgen van omwonenden laten echt het loslaten van het moratorium niet toe. Maar het sector belang laat ook een perspectiefloze toekomst niet toe.

Graag zou de SGP van zowel andere partijen als de gedeputeerde willen horen hoe ze denken over het voorstel tot een Roadmap. Een erg bekend woord inmiddels met een essentie die we begrijpen.

Kan de gedeputeerde in nauw overleg met de sector werken aan enkele scenario's, bijvoorbeeld ingaande op 1 januari, waarbij, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het onderzoek, er stapsgewijs een sector perspectief gegeven kan worden? Bijvoorbeeld: veel longontstekingen een verlenging van het moratorium met een jaar, of: bij laag aantal longontstekingen meer ontwikkelingsruimte?
Welk tijdspad erbij past en wat de inhoud van de scenario's kan zijn vereist overleg en afstemming. Wat de SGP betreft een investering die belangrijk, toekomstgericht en vertrouwenwekkend is.

Zo zou de sector geholpen zijn met het iets langer houden van bokjes (bijvoorbeeld 3 of 4 maand i.p.v. 30 dagen, of het toestaan van 1 opfokplaats per 3 melkgeiten. Hierdoor is er niet veel groei in de aantallen, maar wel een stap gezet in het perspectief. Het zou goed zijn als de gedeputeerde een dergelijk scenario ontwerp zou kunnen inzetten.
Ook krijgt de SGP berichten dat in ieder geval één gemeente in haar bestemmingsplan opneemt dat ook ná het moratorium er geen groei van een geitenbedrijf mag, en (en dat is de vraag) omdat de provincie het dat opdraagt. Is dat zo?

Overigens hoopt de SGP van harte dat de zorgen van omwonenden weggenomen kunnen worden door een spoediger uitkomst van VGO III dan eind 2024.