8 juli 2019

Ermelo kan aan de slag met aardgasvrij maken bestaande woonwijk

Ermelo kan aan de slag met aardgasvrij maken bestaande woonwijk

De Staten gingen op 3 juli akkoord met het voorstel om aan de slag te gaan met 2 proeftuinen om bestaande woonwijken aardgasvrij te maken.

Het betreft wijken in Arnhem en Ermelo. Ook de SGP stemde voor. Evert Mulder voerde namens de partij het woord. Hij gaf aan dat de SGP voorstander is van energietransitie vanuit het oogpunt van Bijbels rentmeesterschap. De SGP vindt het belangrijk  om nieuwe ontwikkelingen te stimuleren, ook ten aanzien van gasloze wijken.

Wel is 2 pilots vooralsnog voldoende. Laten we eerst kijken wat hier uit komt. Gasloos maken van bestaande wijken heeft voor de SGP niet de hoogste prioriteit, mede gezien de hoge kosten die ermee gemoeid zijn. Hij pleitte ervoor om ook ontwikkelingen zoals groen gas en waterstofgas te bekijken en de bestaande infrastructuur in elk geval niet te vernietigen.

De Ermelose wethouder Leo van der Velden was blij met de uitkomst van het Statendebat en gaat in Ermelo voortvarend aan de slag met de realisatie ervan.