1 februari 2019

Evaluatie bestuursperiode 2015-2019

Evaluatie bestuursperiode 2015-2019

Tijdens de Statenvergadering van 30 januari werd de bestuursperiode van 2015-2019 geëvalueerd. In zijn bijdrage dankte Klaas Ruitenberg namens de SGP het college voor hun inzet en samenwerking. Hij sprak zijn waardering uit voor het feit dat de diverse geledingen dichter bij elkaar gekomen zijn. We staan immers samen voor het Gelderland van morgen.

Hij wees erop dat er nog wel stappen gemaakt zouden moeten worden op het gebied van dualisme en verdergaande samenwerking. Ruitenberg: ‘Ik verfoei persoonlijk de woorden oppositie en coalitie. We zijn gekozen om samen voor het Gelderland van morgen iets te betekenen. Laten we dat dan ook gaan doen’.

Tevens pleitte hij voor meer snelheid in de besluitvorming van de provincie.