27 mei 2019

Fractiemedewerker Henk Wobben neemt na 24 jaar afscheid van Gelderse SGP-fractie

Fractiemedewerker Henk Wobben neemt na 24 jaar afscheid van Gelderse SGP-fractie

Ter gelegenheid van zijn afscheid was op donderdag 23 mei een minisymposium georganiseerd in het Huis der Provincie in Arnhem.

Sprekers waren: mevr. A.E.H. (Annelies) van der Kolk van de Stichting Oude Gelderse Kerken, dhr. E. (Evert) Kroes, eigenaar van kringloopboerderij Ecoferm te Uddel en dhr. B. (Bob) Roelofs, griffier van de Gelderse Provinciale Staten.

Ook SGP fractievoorzitter Klaas Ruitenberg voerde het woord. En niet te vergeten: aan het einde een slotwoord door Henk Wobben zelf. We kijken terug op een mooi symposium en warm afscheid.

Henk, ook vanaf deze plaats willen we je hartelijk dankzeggen voor alles wat je hebt mogen en kunnen doen in al die jaren. We wensen je samen met je vrouw en verdere familie alle goeds en Gods zegen toe!