11 maart 2019

Gasloos zonder een omgeving vol windmolens en zonnepanelen?

Gasloos zonder een omgeving vol windmolens en zonnepanelen?  

Dat is als het aan MPD Groene Energie in Ede ligt zeker niet onmogelijk. Windmolens en zonnepanelen zijn tot op zekere hoogte nodig, maar dan aangevuld met andere bronnen van energie zoals bio-energie en het gebruikmaken van aardwarmte en restwarmte.

De Gelderse SGP-fractie bracht samen met de fracties van Ede en Barneveld een bezoek aan warmtebedrijf Ede. Daar wordt elektriciteit opgewekt en warmte geleverd aan inwoners, bedrijven en scholen in Ede. En dat door het verbranden van duurzame biomassa: knip- en snoeihout, groenafval van openbaar groenonderhoud/ landschapsbeheer en resthout. De komende tijd wil MPD Groene Energie zich inzetten voor extra groen in Ede door de aanplant van zogenaamde ‘klimaatplantsoenen’. Groen ter bevordering en verbetering van de afwatering, biodiversiteit, luchtkwaliteit en CO2-afvang, waarbij het maaisel wordt benut in de bio-energie-installaties ten behoeve van groene warmte in Ede.

Als het aan de SGP ligt een goed voorstel. En goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen.