12 november 2020

Gedoe om vuilnisbelt

Het was een pittig debat in de Staten op 28 oktober over het nazorgfonds stortplaatsen. De provincie verlaagt de rekenrente voor de stortplaatsen en dat heeft forse financiële gevolgen voor met name gemeenten in Rivierenland omdat het de Avri hard raakt. Evert Mulder diende namens de SGP, gesteund door VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie een amendement in.

 

Hierin werd Gedeputeerde Staten verzocht in gesprek te gaan met de betrokken gemeenten met als doel om de financiële gevolgen van de aanpassing van de rekenrente te verzachten. Dit amendement werd met ruime meerderheid aangenomen. Inmiddels is het gesprek vanuit GS met de gemeenten gestart.