5 juli 2022

Geef de telers perspectief

DRINKWATER EN TELERS | In de avond van 5 juli besloot Provinciale Staten over het aanwijzen van wingebieden voor drinkwater. Het voorstel dat voor lag, was onwerkbaar voor de fruittelers en laanboomkwekers. Gelukkig is dit aangepast. Gerrit Averesch diende tijdens de vergadering nog een aantal moties in die het voorstel dusdanig veranderen dat de situatie voor zowel de winning van het drinkwater, maar voor ook het telen van fruit, en het kweken van laanbomen verbetert. Twee van deze moties zijn aangenomen, waarmee we erg blij zijn!