29 maart 2019

Geen verstoring zondagsrust in Gelderland door wielerronde Vuelta

Geen verstoring zondagsrust in Gelderland door wielerronde Vuelta

De SGP had vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten inzake de wielerronde Vuelta in 2020. Drie etappes van deze ronde vinden plaats in Nederland. In de reactie van Gedeputeerde Staten is te lezen dat de provincie Gelderland financieel geen bijdrage levert aan dit sportevenement omdat de start- en finishlocaties zich niet in de provincie Gelderland bevinden, maar in Utrecht en Noord-Brabant. De wielrenners doorkruisen op zaterdag 15 of zaterdag 22 augustus 2020 een deel van Gelderland. Op zondag zal een etappe van 194 kilometer in Noord Brabant worden gehouden. Dat betekent dat er in Gelderland geen gevolgen zijn voor de zondagse kerkdiensten.

Lees hier de volledige tekst van de vragen en antwoorden:

Antwoord op Statenvragen PS2019-135

Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid dhr. K. Ruitenberg
SGP over start Vuelta 2020

Ingevolge het bepaalde in artikel 39 van het Reglement van Orde Provinciale Staten van Gelderland 2017 doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van dhr. K. Ruitenberg toekomen.

Inleiding bij de vragensteller:

Vandaag hebben wij kennis kunnen nemen dat de Wielerronde Vuelta 2020 Gelderland door kruist. Ook doet de Vuelta de gemeenten Buren en Neder-Betuwe aan (zie Gelderlander van 20 februari 2019).

Vraag 1:

 • Is uw college betrokken geweest bij de besluitvorming om de Vuelta door Gelderland te laten rijden?

  Antwoord: De provincies Utrecht, Noord Brabant en de gemeenten Utrecht, Breda en Den Bosch hebben voor augustus 2020 de start van de wielerronde Vuelta naar Nederland gehaald. De eerste etappe betreft een ploegentijdrit in de stad Utrecht. De tweede etappe is een etappe van 182 km van Den Bosch naar Utrecht die de provincie Gelderland doorkruist. De laatste Nederlandse etappe betreft een parkoers van 194 km door Noord Brabant met start en finish in Breda.

  Vanuit de Nederlandse organisatie van de Vuelta-start is voorafgaand aan de bekendmaking van de toewijzing contact geweest over de route voor de zaterdagetappe die van Den Bosch naar Utrecht onze provincie doorkruist. Aangezien zowel de start als finish van deze etappe buiten de provincie wordt georganiseerd, heeft dit contact vooral betrekking op het vergunnen van het gebruik van de provinciale wegen, de bijbehorende (verkeers)maatregelen en de communicatie daarover richting bewoners, organisaties en bedrijven langs de route.

Vraag 2:

 • Zo ja, wat is de houding hierbij van Uw college geweest?

  Antwoord: Vanuit voorgenoemde overleg is de voorgelegde route door ons akkoord bevonden en zijn wij voornemens om voor de zaterdagetappe een vergunning te verlenen.

Vraag 3:

 • Gaat de Provincie Gelderland bijdragen in de kosten van de Vuelta in 2019/2020? Hoe hoog zijn deze kosten en wanneer heeft Uw college hierover een (definitief) besluit genomen?

  Antwoord: Aangezien de Vuelta 2020 een sportevenement betreft zonder start-finish in een Gelderse gemeente, komt dit evenement niet in aanmerking voor plaatsing op de Gelderse evenementenkalender. De provincie zal dan ook niet financieel bijdragen aan het realiseren van dit wielerevenement. De organisatie wordt door ons gefaciliteerd in het zorgdragen van een veilige doorkomst door Gelderland en over de provinciale wegen, maar hiervoor zijn geen financiële middelen gereserveerd. Evt. directe kosten voor beveiliging en afzetting van de route zijn voor rekening van de organisatie.

Vraag 4:

 • Is Uw college op de hoogte dat de Vuelta door verschillende kleine plaatsen in onze provincie gaat? Is Uw college op de hoogte wat de Vuelta aan extra kosten aan menskracht van politie en beveiliging de samenleving kost?

  Antwoord: De beoogde route van de zaterdagetappe is voorafgaand met de provincie gedeeld. Aansluitend daarop is vanuit de organisatie contact gelegd met de betreffende doortochtgemeenten. De exacte extra kosten voor menskracht aan politie en beveiliging zijn binnen de provincie niet bekend. Deze kosten maken deel uit van de gesprekken tussen organisator en gemeente, evenals de wijze waarop deze voor het evenement worden gedragen.

Vraag 5:

 • Ook op zondag 23 augustus 2020 is de Vuelta in ons land. Wat betekent dit voor de zondagsrust in de verschillende plaatsen? Kunnen op deze zondag de kerkdiensten i.v.m. de Vuelta op de normale tijdstippen doorgaan?

  Antwoord: De exacte data zijn vanwege de wielerkalender en de Olympische Spelen van Tokyo nog niet bekend, maar naar verwachting zal de etappe door Gelderland op zaterdag 15 of 22 augustus plaatsvinden.

  Het is momenteel dan ook nog niet duidelijk op welke zondag de derde etappe plaats zal vinden. Ook zijn de start/finishtijden nog niet bekend. Wel helder is dat deze etappe 194 km lang zal zijn en in de provincie Noord Brabant wordt gehouden. De start/finish daarvan is in Breda. Ivm de tv registratie is gangbaar is dat dergelijke etappes rond het middaguur starten en rond 17 uur finishen. Afhankelijk van de tijdstippen van de zondagsdiensten zal het evenement naar verwachting de meeste impact rondom de start/finish in Breda hebben.


Gedeputeerde Staten van Gelderland
John Berends - Commissaris van de Koning
Pieter Hilhorst - secretaris