21 december 2022

Geitenhouderijen in Gelderland

Dit onderwerp hoefde Statenlid Gerrit Averesch niet alleen voor te bereiden, maar hij kreeg hier hulp bij van stagiair Ingmar. Zijn bijdrage werd door Gerrit genoemd in de Staten!

Voorzitter,
 
Vandaag hebben we een klein feestje van de democratie. Vandaag heeft een Gelderse jongere een snuffelstage. Om hem wat aan de politieke processen te laten ruiken, heb ik hem gevraagd dit agendapunt voor te bereiden. En dat deed hij goed.

De SGP is van mening dat de verklaring van geen bedenking moet worden afgegeven. Volgens ons is er geen feitelijke verandering aan het aantal geiten en dus geen toename van mogelijke gezondheidsrisico's voor omwonenden. Hoewel de SGP van mening is dat het ingestelde moratorium met het verstrijken van de tijd steeds overbodiger lijkt te worden, is dit niet het voorliggende onderwerp op deze dag. Hoewel de huisvesting van het vergunde aantal geiten in een stal met een verkeerd nummer is gesitueerd, maakt dit het feit dat er geiten zijn nog niet illegaal. Mw. Faber heeft dat ook betoogd.

Als mensen wonen in een huis zonder bouwvergunning maakt dat de mensen niet illegaal. De uitspraak van de rechter gaat ook over de gezondheidsrisico's, daarom is GS gevraagd deze verklaring van geen bedenkingen af te geven. De SGP vraagt GS deze verklaring te geven en zal dan ook niet voor de motie van de SP en de PvdD stemmen.

Gerrit Averesch