11 maart 2019

Gekleurde rapporten oorzaak van anti-landbouw sentiment

Gekleurde rapporten oorzaak van anti-landbouw sentiment 

Dat betoogde Jan Cees Vogelaar op de Agro debatavond in Heerde op dinsdagavond 5 maart. De oud-melkveebestuurder sprak over de lopende en komende onderzoeken van het Mesdag Zuivelfonds. Het fonds is momenteel bezig met onderzoek naar onder andere de cijfers rondom ammoniakemissie en organische stof vastlegging in de bodem. Aan de hand van grafieken verklaarde dhr. Vogelaar de reden van het grote anti-landbouw sentiment in Nederland. Dat zou komen door onder andere de gekleurde rapporten van de overheid en verschillende instituten.

Wat betreft de gekleurde data wist ook Geesje Rotgers als onderzoeksjournalist de aanwezigen aan de hand van praktijkvoorbeelden te overtuigen dat er met enige regelmaat onjuiste informatie wordt verspreid met betrekking tot de landbouw.

Daarnaast zorgde prikkelende vragen voor interactie met het publiek, zoals: Sterven bijen en hommels uit door gewasbeschermingsmiddelen?

Tenslotte gingen onze eigen SGP’ers, Bennie Wijnne en Lambert Polinder onder leiding van Henk van der Wind het gesprek aan met de zaal. Ze werden dan ook stevig aan de tand gevoeld. Zo stelde een van de aanwezigen een kritische kanttekening bij de klimaatdiscussie.

We kijken terug op een waardevolle en nuttige avond en we houden graag de contacten met de agrarische sector ook voor de toekomst warm.