11 februari 2019

Geld voor asbestsanering en energiemaatregelen

Geld voor asbestsanering en energiemaatregelen 

In Provinciale Staten hebben de SGP en andere fracties in 2018 aan Gedeputeerde Staten gevraagd om particulieren de helpende hand te bieden bij het saneren van asbestdaken en het treffen van energiemaatregelen. Hiervoor komt nu, als PS daarmee instemt, een stimuleringsfonds, waaruit particulieren geld kunnen lenen tegen een lage rente. De SGP-fractie is hier heel content mee.

Energiemaatregelen

De regeling is primair bedoeld voor het treffen van energiemaatregelen. Dit kan zijn het aanbrengen van isolerende voorzieningen, gericht op energiebesparing. Het geleende geld kan ook worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen, of het gasloos maken van de woning (dat laatste ook in het geval van nieuwbouw). Het geld mag echter ook gebruikt worden voor asbestsanering als het vervangende dak wordt geïsoleerd of van zonnepanelen wordt voorzien. Als er zonnepanelen op komen, geldt de regeling ook voor het saneren van asbestdaken van boerenschuren, ook in het geval van een voormalige agrarische bestemming (VAB). De regeling wordt zo ingericht dat ook ouderen met weinig inkomen kunnen meedoen, via een maatwerkoplossing.

De provincie Gelderland stelt 10 miljoen beschikbaar, maar gaat de regeling niet zelf uitvoeren. De uitvoering wordt aan gemeenten overgelaten die gezamenlijk eenzelfde bedrag beschikbaar moeten stellen. De lening moet dus worden aangevraagd bij de eigen gemeente, onder de naam van Toekomstbestendig Wonen Lening. Het is nog niet op voorhand duidelijk of alle Gelderse gemeenten meedoen, maar de 12 die door de provincie zijn benaderd, hebben allemaal ‘Ja’ gezegd. Het minimum bedrag is € 2.500,-; het maximum bedrag € 50.000,-. De leningen zijn in principe op annuïteitenbasis, met een rentepercentage van 1,6%, maar afhankelijk van de situatie is ook een aflossingsvrije lening mogelijk. Omdat er nogal wat geregeld moet worden, kunnen de leningen vermoedelijk pas in de loop van het tweede kwartaal worden afgesloten.

Enthousiast

De SGP-fractie is enthousiast over deze regeling. Die combineert twee belangrijke opgaven, namelijk asbestsanering en de energietransitie (zowel energiebesparing als de opwekking van duurzame energie). We zijn blij dat ook financieel minder draagkrachtigen gebruik kunnen maken van deze regeling. Er hoeft dus niemand buiten de boot te vallen.