9 juni 2021

Gelderland past kaarten met stikstofgevoelige natuur aan

Voor het berekenen van stikstofgevoelige natuur wordt een programma gebruikt: AERIUS. De SGP heeft enkele keren vragen gesteld over de kaarten die in dit programma gebruikt worden.

Inmiddels heeft de provincie de kaarten voor een deel aangepast. Hierbij is agrarisch gebruikte grond waar zeker geen stikstofgevoelige natuur aanwezig is, verwijderd uit de kaarten. Dat gaat in Gelderland om ongeveer 2000 hectare in het Gelderse deel van Natura 2000-gebied Rijntakken.

 

Lees hier het persbericht van de Provincie Gelderland