8 juli 2019

Gelderse vlag in Statenzaal op initiatief van de SGP

Gelderse vlag in Statenzaal op initiatief van de SGP

Bij de behandeling van de perspectiefnota vroeg fractievoorzitter Klaas Ruitenberg aandacht voor het ontbreken van de Gelderse vlag in de Statenzaal (behoudens een mini-exemplaar bij de voorzitter).

De commissaris van de Koning deed de toezegging hier verandering in aan te brengen.

Mooi!