30 november 2018

Gemeenten brengen al hun religieus erfgoed in kaart

Gemeenten gaan nu al hun religieus erfgoed in kaart brengen en komen met toekomstvisies daarvoor. Onderzocht wordt hoe de gebouwen duurzamer en beter toegankelijk kunnen worden gemaakt. Bij motie hebben we extra Provinciaal geld gevraagd voor de Stichting Oude Gelderse Kerken.

Ook zijn de leden van onze fractie donateur geworden van bovengenoemde stichting.

Op de foto: Klaas Ruitenberg en Annelies van de Kolk (voorzitter van de Stichting Oude Gelderse Kerken)