27 mei 2019

Gerrit Averesch beëdigd als fractievolger

Gerrit Averesch beëdigd als fractievolger

Op woensdag 8 mei werden in de Gelderse Staten de fractievolgers geïnstalleerd. Voor de SGP betrof dit dhr. G.H. (Gerrit) Averesch. Hij is reeds vanaf 2016 fractievolger van de SGP. We wensen Gerrit van harte succes, wijsheid en Gods zegen toe bij dit werk.